VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

vietnē www.SYMBIOSYS.lv 

(Atjaunināts 10.03.2020.) 

1 - Ievads

Šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir noteikt norādījumus tīmekļa vietnes www.symbiosys.lv (turpmāk – Vietne) satura un pakalpojumu nodrošināšanai un lietošanai starp uzņēmumu, kas publicē vietni – BIOCODEX SIA (turpmāk tekstā – Izdevējs), un interneta lietotāju (turpmāk – Lietotājs).

Vietnes, tās satura un vietnē piedāvāto pakalpojumu izmantošana nozīmē, ka lietotājs pilnībā piekrīt Noteikumiem. Tā kā Noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma, lietotājam ieteicams tos regulāri izlasīt.

 

2 - Juridiskā informācija

Vietnes izdevējs

Biocodex SIA

Kalniņi A

LV-2167 Mārupe

Latvija

Biocodex kontaktinformācija

Biocodex ir vienkāršota akciju sabiedrība, kas dibināta saskaņā ar Francijas tiesību aktiem, reģistrēta Komercreģistra un Uzņēmumu reģistrā ar numuru 562 064 600 RCS Créteil, ar juridisko adresi 7 avenue Gallieni, Gentilly 94250, Francija.

PVN reģistrācijas numurs: FR35562064600.

 

Tīmekļa vietnes uzturēšana

Salesforce.com France SAS

3 Avenue Octave Gréard

75007 Parīze

Tālrunis: 01 72 10 94 00.

 

3 - Tīmekļa vietnes un pakalpojumu pieejas mērķis

Vietnes mērķis ir prezentēt un reklamēt zīmola SYMBIOSYS® produktus.

Vietne ir pieejama no jebkuras vietas un visiem lietotājiem ar interneta pieslēgumu. Lietotājs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar piekļuvi tīmekļa vietnei (datora aparatūra, programmatūra, interneta pieslēgums, utt.).

Vietne nodrošina lietotājam piekļuvi šādiem pakalpojumiem:

- vispārīga informācija par SYMBIOSYS® produktu līniju;

- jaunumi un padomi (blogs);

- meklēšanas rīks;

- jaunumu e-pasta abonēšana;

- saziņas veidlapa;

- piekļuve savienojuma saskarnēm (interfeisiem).

 

Izdevējs izmanto visus tā rīcībā esošos rīkus, lai nodrošinātu kvalitatīvu piekļuvi vietnei un tās pakalpojumiem. Tas tiek nodrošināts, ja iespējams, tāpēc lietotājs piekrīt nepieprasīt kompensāciju no izdevēja vai tā pakalpojumu sniedzējiem, ja vietne nav pieejama brīdī, kad lietotājs vēlas tai piekļūt. 

Piekļuve vietnei un tās pakalpojumiem var tikt pārtraukta, apturēta un mainīta jebkurā laikā un bez brīdinājuma uzlabojumu veikšanai un citiem nolūkiem.

Izdevējs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies traucējumu, pārtraukumu, datorvīrusu, termināļa kļūmju vai pārtraukumu dēļ, kas var īslaicīgi traucēt lietotāja piekļuvi vai navigāciju.

Lietotājs var sazināties ar izdevēju, izmantojot norādīto saziņas veidlapu.

 

4 - Pienākumi

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Biocodex tirgotie uztura bagātinātāji tiek deklarēti Francijas Konkurences ģenerāldirektorāta Patērētāju lietu un krāpšanas kontroles birojā (DGCCRF).

Uztura bagātinātāja lietošana nedrīkst aizstāt daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.

Visa tīmekļa vietnē sniegtā informācija par labsajūtu ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Tā neaptver visus labsajūtas un uztura aspektus. Lietotājs izmanto vietni uzņemoties savu risku. Īpaši lietotājs apliecina un piekrīt nepaļauties uz vietnē sniegto informāciju, lai pieņemtu lēmumus par savu veselību un iespējamo ārstēšanu bez konsultēšanās ar veselības aprūpes speciālistu.

Izdevēja mērķis ir sniegt kvalitatīvu un pārbaudītu informāciju. Tomēr nav iespējams pārbaudīt visu avotu saturu. 

Jebkura tīmekļa vietnē sniegtā ārējā saite nodrošina lietotājam piekļuvi informācijai un citiem papildus resursiem, kas pieejami internetā, kā arī iespēju dalīties ar informāciju sociālajos tīklos. Izdevējs nekontrolē šādu neatkarīgu trešo pušu vietņu saturu un tāpēc nav atbildīgs par sekām, kas rodas, piekļūstot šādām trešo pušu vietnēm un to saturam.

 

5 - Intelektuālais īpašums

Vietne un visi tās elementi (piemēram, preču zīmes, logotipi, teksti, fotoattēli, video, datu bāzes, utt.) ir izdevēja vai tā pakalpojumu sniedzēju ekskluzīvs īpašums, un tos aizsargā intelektuālā īpašuma likums. Vietnes domēna vārds ir reģistrēts un aizsargāts.

Lietotājs piekrīt izmantot vietnes saturu tikai saviem mērķiem. Vietnes vai tās daļu daļēja vai pilnīga reproducēšana jebkādā datu nesējā un jebkādā veidā jebkādiem citiem mērķiem, un, īpaši, komerciālos nolūkos, ir aizliegta bez izdevēja rakstiskas atļaujas.

 

Tas pats attiecas uz tīmekļa vietnē esošajām datubāzēm, ko aizsargā 1998. gada 1. jūlija likuma normas, kas pārnestas no 1996. gada 11. marta Eiropas Direktīvas par Intelektuālā īpašuma kodeksu.

Vietnē esošās preču zīmes un logotipi ir reģistrētas preču zīmes. Turklāt tīmekļa vietnē redzamie attēli ir aizsargāti ar autortiesībām. Šo attēlu, preču zīmju vai logotipu pilnīga vai daļēja reproducēšana nav atļauta bez viennozīmīgas rakstiskas izdevēja piekrišanas CPI L 713-2 panta ietvaros.

 

Fotoattēlu avots: istock.com, Vertical.fr un shutterstock.com

 

6 - Datu aizsardzība

Izdevējs apņemas ievērot normatīvos noteikumus, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, īpaši 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Lietotājs var brīvi pārlūkot vietni tieši nesniedzot personisko informāciju. Tomēr Jums joprojām var būt nepieciešams sniegt datus, piemēram, izmantojot vietnē esošo saziņas veidlapu. Turklāt vietne izmanto sīkfailus, kas var pārsūtīt lietotāja datus trešajām personām.

Lai izprastu personas datu apstrādi vietnē, lietotājam rūpīgi jāizlasa vietnes datu aizsardzības politika un sīkdatņu politika.

Vietnes izmantošana nozīmē, ka lietotājs ir izlasījis un saprot šos dokumentus un piekrīt tos regulāri izlasīt.

 

7. Piemērojamie tiesību akti un kompetentā jurisdikcija

Vispārīgos lietošanas noteikumus un nosacījumus regulē Francijas tiesību akti. Jebkuras pretrunas un interpretācijas atšķirības ir Francijas tiesu jurisdikcijā.